Andelshästar, hoppning
Vill du vara delägare i en tävlingshäst i hoppning? -Nu har du möjlighet!
Projektledning
Jag hjälper till hela vägen från tanke till genomförande av plan
Jag hjälper till att förverkliga tankar, hela vägen från struktur, handlingsplan och genomförande.
Läs mer
Genom ett delägarskap så kan du vara en del av sporten även om du inte har möjlighet att utföra arbetet själv.
Läs mer

Om

Maria Hjelm Nilsson

Jag vill vara en del av utvecklingen och väljer att aktivt driva olika projekt som skapar värde för flera.
Under flera år har jag arbetat i olika utvecklingsprojekt där samverkan mellan olika aktörer har varit den gemensamma nämnaren för fortsatt framdrift. Jag brinner för att göra verkstad av tankar och idéer som driver utvecklingen inom ett område framåt. Sedan hösten 2020 finns det nu äntligen unghästar med hoppstam i mitt stall igen. De ska utbildas och matchas för tävling och målet är de årgångstävlingar som finns för unga hästar inom hoppning, tex. Falsterbo Horse Show, Champion of the youngsters och Breeders. Du är hjärtligt välkommen att köpa in dig på någon av dessa hästar.

Här på hemsidan kan ni läsa lite mer om mina olika områden och du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information.

Kontakta mig gärna om du har några frågor

Referensprojekt

Detta projekt var starten på den framgångsrika resa arbetet med att synliggöra hästnäringens betydelse i vårt samhälle har varit. Hästnäringen i Karlshamn var ett lobbyingprojekt av lokal karaktär där jag arbetade med att stärka hästnäringens betydelse i kommunen genom att bland annat kartlägga/inventera antalet företag och föreningar som har en direkt koppling till hästnäringen, uppskatta hur mycket dessa företag och föreningar omsätter per år samt uppskatta hur många som näringen sysselsätter (antal arbetstillfällen) genom dessa företag och föreningar.
Hästnäringen i Karlshamns Kommun

Hästnäringen i Karlshamns Kommun

Avslutat. Projektägare: Karlshamn kommun.

Fler kommuner blev intresserade av samma information som framkom i pilotprojektet, Hästnäringen i Karlshamns kommun. Genom projektet Hästnäringen i Blekinge har nu alla kommuner i Blekinge fått tillgång till sin egen status vad gäller hästföretagande och vilka behov företagarna har för att kunna fortsätta att utvecklas. Dessutom har man genom projektresultatet kunnat se en aktuell sammanfattad status på företagandet inom hästnäringen över hela länet.
Hästnäringen i Blekinge Län.

Hästnäringen i Blekinge Län.

Avslutat. Projektägare Karlshamns kommun

Delaktig i processen med att formulera ansökan för att få utbildningen godkänd. Utbildningen har haft två utbildningsomgångar. Två kullar av utbildade ridlärare med behörighet SRL 1 har denna utbildning levererat och hösten 2018 står den redo att ta emot den tredje kullen.
Ridlärarutbildning, SRL 1 Yrkeshögskolan Syd

Ridlärarutbildning, SRL 1 Yrkeshögskolan Syd

Avslutad

Häst i Sydost är ett utvecklingsprojekt för verksamma inom hästnäringen. Detta projekt gör att arbetet med och för hästnäringen i vårt upptagningsområde kan fortsätta. I detta projektet arbetar jag ännu tydligare med utvecklingsmöjligheter för företagarna. I projektet erbjuder vi till exempel kompetensutvecklingsmöjligheter inom företagande, föreläsningar och workshops inom olika områden i branschen samt nätverkssammankomster för att hitta samarbetspartners.
Häst i Sydost.

Häst i Sydost.

Pågående t.o.m 2020. Projektägare LRF-Sydost