Detta projekt var starten på den framgångsrika resa arbetet med att synliggöra hästnäringens betydelse i vårt samhälle har varit. Hästnäringen i Karlshamn var ett lobbyingprojekt av lokal karaktär där jag arbetade med att stärka hästnäringens betydelse i kommunen genom att bland annat kartlägga/inventera antalet företag och föreningar som har en direkt koppling till hästnäringen, uppskatta hur mycket dessa företag och föreningar omsätter per år samt uppskatta hur många som näringen sysselsätter (antal arbetstillfällen)genom dessa företag och föreningar. Läs slutrapporten här
Hästnäringen i Karlshamns kommun

Hästnäringen i Karlshamns kommun

Avslutat

Fler kommuner blev intresserade av samma information som framkom i pilotprojektet, Hästnäringen i Karlshamns kommun. Genom projektet Hästnäringen i Blekinge har nu alla kommuner i Blekinge fått tillgång till sin egen status vad gäller hästföretagande och vilka behov företagarna har för att kunna fortsätta att utvecklas. Dessutom har man genom projektresultatet kunnat se en aktuell sammanfattad status på företagandet inom hästnäringen över hela länet. Läs slutrapporten här
Hästnäringen i Blekinge län

Hästnäringen i Blekinge län

Avslutad. Projektägare Karlshamns kommun.

Häst i Sydost är ett utvecklingsprojekt för verksamma inom hästnäringen. Detta projekt gör att arbetet med och för hästnäringen i vårt upptagningsområde kan fortsätta. I detta projektet arbetar jag ännu tydligare med utvecklingsmöjligheter för företagarna. I projektet erbjuder vi till exempel kompetensutvecklingsmöjligheter inom företagande, föreläsningar och workshops inom olika områden i branschen samt nätverkssammankomster för att hitta samarbetspartners.Här kan du läsa mer i vår informationsfolder.
Häst i Sydost.

Häst i Sydost.

Pågående t.o.m 2020. Projektägare LRF-Sydost.

Delaktig i processen med att formulera ansökan för att få utbildningen godkänd. Utbildningen har haft två utbildningsomgångar. Två kullar av utbildade ridlärare med behörighet SRL 1 har denna utbildning levererat och hösten 2018 står den redo att ta emot den tredje kullen. Här kan du läsa mer.
Ridlärarutbildning, SRL 1 Yrkeshögskolan Syd

Ridlärarutbildning, SRL 1 Yrkeshögskolan Syd

Avslutad.